منابع اولیه جهت تولید پودر ماهی در دنیا

گروه اول: ماهی‌های روغنی هستند که شامل گونه‌هایی از جمله کاد و هاد داک می‌باشد که در کبد خود چربی ذخیره کرده و گوشت آنها حاوی چربی کمی می‌باشد. پودر ماهی تهیه شده از این گونه‌ها به شرط این که در هنگام عمل آوری کبد آنها برداشته شود حاوی چربی کمی بوده که در حدود ۲ تا ۶ درصد است.

گروه دوم: ماهی‌هائی هستند که چربی را در بخش‌های خاصی از گوشت خود ذخیره می‌کنند. هرینگ، آنچوی، ساردین، ماکرل و … نمونه‌هائی از این گروه هستند. ماهی‌های این گروه منبع تولید تقریبا ۹۰ درصد از پودر ماهی تولید شده در جهان هستند.

نکته ای که در خصوص گونه‌های تامین کننده پودر ماهی بایستی توجه داشت این است که این گونه هاعموماً چرخه تولیدمثلی کوتاهی داشته و قادر به بازسازی سریع ذخایر خود هستند. همچنین از لحاظ ترکیبی اغلب گونه‌های مورد استفاده در تولید پودر ماهی محتوای پروتئینی مشابهی دارند که در  حدود ۱۶ درصد کل ماهی است. اغلب تفاوت آنها در محتوای چربی است که تحت تاثیر نوع گونه، روش حذف چربی در حین فرآیند تولید پودر ماهی می‌باشد.  

در اروپا ۶ گونه اصلی به منظور تولید پودر ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌توان آنها را در سه گروه طبقه‌بندی کرد:

گروه اول: گونه‌های نامناسب برای مصرف انسانی یا ماهی‌های غیر قابل خوردن مانند سندیل

گروه دوم: گونه‌هایی که پتانسیل استفاده برای مصرف انسانی را دارند اما اساسا به دلیل بازار محدود برای مصرف انسان برای تولید پودر ماهی به کار می‌روند. از جمله این گونه‌ها می‌توان  Sprat ،Norway pout،  کاپلین و بلووایتینگ را نام برد.

 گروه سوم: گونه‌هایی که برای مصرف انسانی اولویت دارند ولی مازاد کل صید مجاز و یا ماهی‌های نامناسب برای مصرف انسانی مانند هرینگ

منبع (نشریه توسعه آبزی پروری، سال دهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۵)

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *