پودرماهی به دلیل دارابودن سطح پروتئین بالا و قابلیت هضم مناسب در صنعت دام، طیور و آبزیان استفاده گسترده دارد. اوایل میزان مصرف پودر ماهی در آبزی‌پروری بسیار ناچیز و تقریبا صفر بوده است. اما به مرور و همزمان با شناخته شدن ارزش تعذیه‌ای پودر ماهی از یک سو و توسعه آبزی پروری از سوی دیگر، مصرف این محصول پروتئینی بطور چشمگیری در این حوزه افزایش یافت. بطوریکه امروز سهم آبزی‌پروری سهم اصلی در مصرف پودر ماهی تولیدی در جهان را دارد.

chart21
International Journal of Advanced Research (2014), Volume 2,

Issue 8, 962-978

منبع: نشریه توسعه آبزیپروری، سال دهم، شماره سوم، پاییز 1395
منبع: نشریه توسعه آبزیپروری، سال دهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۵

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *