پودر ماهی ساردین تازه

مواد اولیه مورد استفاده در تولید این محصول ماهی ساردین از ماهیان پلاژیک می‌باشد که توده های عظیم آن در سواحل منطقه مکران زیست می‌کنند. محصول صیادی این ماهیان بصورت خشک درآمده و نگه‌داری آن تا  فرآوری ممکن می‌گردد. در شرکت پارت سیرنگ از این نوع ماهیان پودر ساردین با پروتئین بالا تولید می‌گردد.