روغن ماهی یا (Fish oil) روغن به دست آمده از بافت‌های ماهی روغنی است.

روغن‌های ماهی حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ ایکوزاپنتانوییک اسید (EPA) و دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA)، پیش‌سازهای ایکوزانوئیدهای خاصی است که به کاهش التهاب در بدن و دیگر خواص درمانی شناخته شده است.

مکمل روغن ماهی مفید برای جلوگیری از حملات قلبی یا سکته‌ها میباشد.