یک محصول ارزشمند که از ماهی های صنعت کنسرو سازی تولید میشود را بیشتر بشناسیم:

پودر ماهی جنوب (دارای درجه کیفی ۱ و ۲)

مواد اولیه مورد استفاده در تولید این محصول ماهیان خوراکی، از جمله هوور ، انواع تن زرد باله و سایر ماهیان مورد مصرف کنسرو سازی می‌باشد که از کارخانه‌های کنسرو سازی منطقه خریداری می‌شود و در کارخانه پارت سیرنگ ، پودر ماهی مخصوص با کیفیت عالی تولید می‌گردد.

پودر ماهی جنوب محصولی ارزشمند جهت مصرف در خوراک دام است

مواد اولیه با کیفیت دلیل ارزشمند بودن محصول پودر ماهی جنوب است. به علت آن که ماهی مورد استفاده در تولید پودر ، برای مصرف انسان صید میگردد بر کیفیت بالای مواد اولیه نظارت می‌شود . بطوری که پس از صید در اقیانوس این ماهی ها در کنار یخ یا در سرد خانه کشتی حمل و به بندر آورده می‌شود. در مرحله بعد با حامل های یخچال دار به سرد خانه کارخانه کنسرو سازی منتقل می‌شود و بعد از تایید های بهداشتی بر کیفیت ماهی و بررسی های عدم فساد و عدم آلودگی فلزات سنگین مورد استفاده و تولید در خط کنسرو سازی قرار میگیرد . در این مرحله ضایعات قصابی ماهی از جمله احشاء و سر و باله ها برش خورده و بصورت خام جمع می‌شود. پس از پخت ماهی نیز مقداری مواد غیر قابل مصرف انسانی ایجاد می‌شود که شامل استخوان و پوست و خرده گوشت و … میباشد.

تمام این موارد سرشار از مواد مغذی و بسیار با کیفیت برای مصرف در تغذیه دام است که در کارخانه ساخت پودر ماهی پارت سیرنگ مورد تولید پودر ماهی جنوب قرار گرفته و عرضه میگردد.

در کنسرو سازی ماهی قصابی میشود و سر و احشاء جدا میشود

خرده گوشت ماهی