پودر ماهی جنوب (حاصل از ضایعات کنسرو سازی)

مواد اولیه مورد استفاده در تولید این محصول تن ماهیان، از جمله هوور، گیدر و اسب می‌باشد که بصورت ضایعات کارخانه‌های کنسرو سازی از منطقه خریداری می‌شود و پودر ماهی مخصوص با کیفیت عالی تولید می‌گردد.